‪Google+‬‏ מגדל המים הראשון בתל-אביב

מגדל המים הראשון בתל-אביב

בית היוצר של השלטון העברי העצמאי
במלאת מאה שנים להתחלת ההיפרדות המוניציפאלית של תל-אביב מיפו נכתב המאמר על מגדל המים בו ישב הוועד ולאחר מכן המועצה העירונית והוא היווה את הסמל לעצמאות העברית בטרם היתה כאן מדינה עצמאית.דף הבית טלפוןפייסבוק